Huisbezoeken

Omdat de omstandigheden om te onderzoeken op de praktijk beter zijn dan op huisbezoek, vragen wij aan alle patiënten om een afspraak te maken op de praktijk. Huisbezoeken zijn in uitzonderlijke gevallen voorbehouden voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen. Mocht dan toch een huisbezoek nodig zijn, dan graag rekening houden dat u dit voor 11 uur aanvraagt, zodanig we dit tijdig kunnen plannen tijdens de dag.

Werkingsgebied

Om de continuïteit van zorg te waarborgen en om tijdig zorg te kunnen bieden, valt ons werkingsgebied binnen alles wat onder postcode 9880 valt. Wij geven voorrang aan patiënten binnen Aalter Centrum en Aalter Brug. Buiten dit werkingsgebied worden geen huisbezoeken gedaan omwille van praktische organisatorische redenen. Enkel voor patiënten die reeds voor 1/6/2023 bij Dr Covemacker een GMD hadden, worden nog bezocht buiten het gebied.